The film "Judge Savelyeva" was produced by
Director, script, editing - Anna Kapustina
Director of photography - Nikolai Chepuryshkin
Producer - Evgeny Yermakov
Sound engineer - Vyacheslav Zhuk
Make-up artist - Olga Kuzminova
Props Designer - Denis Chizhov
Post production - Nikolay Chepuryshkin

Starring

Judge Savelyeva - Emilia Savelyeva
Young Brodsky - Roman Palilionis
Professor - Yevgeny Gerchakov
Orderly - Yevgeny Yermakov
Orderly - Alexey Ruchkin

Secondary Roles


Sergey Topol
Irina Polezhaeva
Denis Chizhov
Ksenia Ignasheva
Darya Ignasheva

The film was voiced by

Yevgeny Ermakov
Emilia Savelieva
Denis Spiridonov
Made on
Tilda